,
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Evlilik Terapisti Yorumları
Site Haritası

Ergen Terapisi Nedir?

 Ergen Terapisi NedirErgen Terapisi Nedir?

      Ergen görüşmesinin başlıca amaçları olası sorunun ne olduğunu anlamak, ergenle terapist arasında iş birliğine dayalı bir güven ilişkisini kurmaktır. Ergen görüşmesi ilk görüşmede ebeveynlerle görüşmeyi de içerir.
      Ergen, birinin onun duygularını duymaya ve anlamaya çalıştığı deneyimi edinir. Giderek zaman içinde o sorunu çözmek için mutlaka bir yol bulunacağı duygusu geliştirir.
Terapist ta ilk başlarda kendisi ergenin bakış açısını anlamaya çalışacağı bilgisini verir.Terapist ergenin ilgi alanlarını amaç ve isteklerini, aynı zamanda ergenin ailesine ve topluma karşısorumluluklarının neler olduğunu ve bu sorumlulukların bilincine varıp kabul etmesinde ergene destek verir ve rehberlik eder.
      Bazı ergenler iletişime açık konuşkan ve görüşmenin amacının fazlası ile farkında olabilir. Diğer bir grup ergen ise utangaç, suçlu ya da savunmacı olabilir.
      Ergenlerle görüşmenin yürütülmesinde genel bir kural olarak başlangıçta zor ve netameli konulardan kaçınmak; önemli fakat çok fazla tehditkar olmayan daha kolay konulardan başlayarak ilerlemek faydalıdır.
      Ergen görüşmesinde yalnızca o anki sorunla değil aynızamanda ergenin genel yaşam deneyimi ile mutlaka ilgilenilmelidir. Ergenin korkuları,kaygıları, hayalleri, coşkuları, fantazileri, erdemleri ve başarılarıbaşarısızlıkları amaç ve istekleri ile de kesinlikle ilgilenilmelidir.
      Bilgiyi açığa çıkarmak için ergenlere doğrudan ve direk sorular sormak onlara her zaman iyi gelmeyebilir. Bunun yerine ‘’ aklından o zaman neler geçti ?’’ gibi ergenin gerçek duygu ve düşüncülerine seslenecek sorular sorulmalıdır. Küçücük yaştaki önergenler çocuklarda kullanılan oyun resim malzemeleri ile daha rahat olabilirler.
      Ergenle konuşurken terapis konuşulanlara, içerik, biçim ve tutarlılık yönünden çok dikkatli yaklaşmalıdır. Örneğin 9. Sınıfta üst üste sınıfta kaldığını söyleyen genç bunu çok üzgün bir biçimde söyleyebileceği gibi uygunsuz bir kaba dayılıkla da bunu söyleyebilir. Ayrıca görüşmeci gencin tıpkı ebeveynlerine yaptığı gibi kendisine de bir aktarımda bulunacağını unutmamalıdır.
      Ergen psikoterapisinde görüşmecinin ergenle görüşmeyi yürütmede oldukça tutarlı bir çerçeve oluşturması ve en acil konunun yanı sıra önemli alanlara da değinmesi esas olmalıdır. Görüşmeci bir taraftan tutarlı bir duruş sergilerken bir taraftan da esnek ve doğaçlama konuşmayıbaşarabilmelidir. Eğer ergen savunmacı davranıyorsa en güvenli alan olan okul ile ilgili konuşmaya teşvik edilmelidir. Bu durumda ergen okul programınıanlatabilir, onlar hakkında yorum yapabilir. Kendine göre okulun iyi ve kötü yönlerinden söz edebilir. Aynı şekilde liseyi bitirdikten sonra ne yapacağına dair bir konuşma gencin iyimserlik düzeyi ve gelecek planları ve uzun vadeli planlar yapma ve düşünme becerisi konusunda bir çok ipucu verir. Ancak görüşme başvuruya neden olan sorun ya da davranış ele alınmadan bitirilmemelidir.
      Ergen terapisi, zorlu bir gelişim dönemini tamamlamaya çalışan ergende kafa karışıklığını engelleme kimlik ve kişilik gelişimini tamamlama, özgüven gelişimi, cinsel gelişim, kendini tanıma korku ve kaygılarıile baş edebilme olumlu arkadaş ilişkileri geliştirme ve sürdürmede ergene sunulmuş bir ışık hüzmesidir. 
Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist