,
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Evlilik Terapisti Yorumları
Site Haritası

Psikoterapi Nedir? Amaçları Nelerdir?

Psikoterapi Nedir Amaçları Nelerdir? Psikoterapi Nedir? Amaçları Nelerdir?

            Psikoterapi terapist ile danışan arasındaki kurulan otantik ilişki içinde danışanın içindeki büyüme ve gelişme iç potansiyellerini geliştirme sanatıdır. Bir başka deyişle psikoterapi terapötik bir ortamda değişim için sorumluluk alan danışanla psikoterapist arasında yaşanılan terapötik bir süreçtir.

            Psikoterapist danışanın sorunlarına içsel dinamikler ve çevresel dinamikler üzerinde odaklanarak içsel ve dışsal faktörlerin birbirlerini nasıl etkilediklerini odak noktası yaparak danışanın kendi bağlamında sorunlara çözüm üretmesinde ona rehberlik eder. Bütün psikoterapistlerin ortak noktası danışanla danışman arasındaki ilişki yönelimli psikoterapidir.

            Psikoterapi bireylerin kendilerini tanıma, duygusal sorunlarının çözümü, topluma uyumu, kişiler arası sağlıklı ilişkiler kurma ve yürütme ve psikososyal uyumlarının geliştirilmesini amaçlayan bütün terapi tekniklerinin genel adıdır.

            Psikoterapi bazen teke tek bireylerle yürütülen bireysel terapi, bazen tüm ailenin dahil olduğu aile etkileşimlerini konu alan aile terapisi, bazen çocuk ve ergenlerinin sorunlarını konu alan çocuk terapisi ergen terapisi, bazen çiftlerin sorunlarını konu alan evlilik terapisi, bazen de bireylerin ve çiftlerin cinsel sorunlarının anlaşılması ve çözüme kavuşturulması adına cinsel terapiler şeklinde yapılır. Psikoterapi psikiyatrisler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikolojik danışmanlar tarafından yürütülür.  

            Psikoterapiye başvuran danışanlar psikoterapiden ne bekledikleri konusunda karışık düşüncelere sahip olabilirler. Psikoterapistin bu noktadaki görevi danışanına neye ihtiyacı olduğu konusunda ona ışık tutmaktır.

 Kişiler Hangi Durumlarda Psikoterapiye  baş vururlar:

            Danışan duygusal acı çekiyor sorunlarına çözüm arıyor tıkanmışlıktan kurtulmak istiyor artık incitilmek istemiyor, iç çatışmalarından kurtulmak istiyor. Bazen de yaşadığı anksiyeteden kurtulmak istiyor olabilir.

            Diğer bazı durumlar da da danışanlar hayatlarındaki bazı kişilerden uzaklaşmak bazı kişilere de yaklaşmak istiyor olabilirler. Kendisinin ve yakın ilişkide olduğu kişinin değişmesini istiyor olabilir. Yaşamında önemli yer tutan kişiler tarafından sevilmek anlaşılmak kabul edilmek sahiplenmek istiyor olabilirler. Bazen kendisine çok yakın kişilerin gitmesine izin vermek istiyor da olabilir. Geçmiş çocukluk travmalarından kurtulmak kayıplarıyla baş etmek istiyor olabilir.

            Boşanma, terk edilme bağlanma korkusu depresyon çeşitli korkular (fobiler) yaşıyor olabilirler. Diğer bazı durumlarda danışan o kadar acı içindedir ki sadece acısına  tanıklık edecek bu süreçte onu destekleyecek ve anlayacak bir kişiye ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü duygular bir kez paylaşılınca artık acı vermekten çıkar.

             Bazen danışanlar öz güvenlerini geliştirmek bazen de bazı duygu ve davranışlarını değiştirmek amacıyla psikoterapiye başvururlar.

            Psikoterapilerin amacı psikososyal sorunları çözüme kavuşturmak kişinin topluma uyumunu sağlamak uyumsuz davranışları yeniden uyumlandırmak özgüvenini geliştirmektir. Psikoterapi danışanın kaygısıyla baş etme kişinin kendini tanıma ve hayatına yön vermesine yardım etme sürecidir.

Türkiye’nin de içinde olduğu dünya ülkelerinde uygulanan çeşitli psikoterapi türlerinden başlıcaları var oluşçu psikoterapi, dinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, sistemik psikoterapi, modern psikoterapiler diye anılan çözüm odaklı  psikoterapi, öyküsel terapi ve grup terapisidir.

            Psikoterapi kendi arasında aile terapisi, evlilik terapisi, cinsel terapi bireysel terapi, çocuk terapisi,  ergen terapisi gibi alt dallara ayrılır.

Shu. Güldane KAVGACI
Aile ve Evlilik Terapisti & Cinsel Terapist