,
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Evlilik Terapisti Yorumları
Site Haritası

Aile Terapisini Amaçları Nelerdir?

            AİLE TERAPİSİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

             Aile Terapisinin AmacıGelişen teknolojiye koşut olarak özellikle tüketim kültürünün bize empoze ettiği değerler etkisinde kendimizi özgür, bağımsız seçimler yapabilen bireyler olarak görürüz. Ancak yine de hepimiz kendine özgü yapısı olan  bir ailenin içine doğarız. İşin ilginci de bu bizim seçimimiz değildir. Hepimiz biçimlenmiş bir aile içinde yaşamımızı geçiririz.

            Kim olduğumuzu bu ailede öğreniriz bu ailede büyür, gelişir veya değişiriz. Yaşamımızı sürdürebilmek için en azında ilişkisel ruh anlamında aileden destek görmeye ihtiyaç duyarız ve aynı şekilde ailemizdeki diğer bireylere destek veririz.

            Aile işlevselliğinin ya da tek tek aile üyelerinin işlevine katkıda bulunmak için genellikle dile getirilmeyen ama ta yüreğimizin derinliklerine kadar işleyen aile kuralları çerçevesinde yaşarız. Aile yemekleri, bayramlar, yılbaşı, doğum günü, evlenme, nişan törenleri gibi rutinler yaratır bunları sürdürür ve bunlarla yaşarız.

            Bu anlamda aile terapisinde bireyin tam olarak anlaşılması için birey ilişkilerinin bütünlüğü içinde aile sistemi bakış açısından ele alınır.

            Aile terapisinde temel örüntü ailenin tüm bireyleri arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya çıkarmaktır. Aile sisteminin bir üyesinin gelişimi ve uyumsal davranışları ailenin tüm üyeleri ile çok yakından ilişkilidir. Burada ki ilişki birbirinden ayrılmaz iç içe geçmiş canlı bir yapıdır.

            Aile terapisinde amaç belirtisel davranışların ailedeki yerleşik etkileşim örüntülerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tesbit  etmek ve  eğer böyleyse  aile etkileşimlerini  yeniden organize ederek görülen işlevsiz davranışları önlemektir . Aile etkileşimleri olumlu yönde değiştirilirse aile bireylerinin davranışları da değişecektir.

            Neresinden bakılırsa bakılsın birey içinde yaşadığı  aile sistemine bağlıdır. Aile işlevselliğini ve aile bireylerinin işlevselliğini anlamada uygulanacak en iyi yol aileyi ve aile ilişkilerini bir bütün olarak ele alıp çalışmaktır. Çünkü aile bireylerinin karşılıklı etkileşimde bulundukları bir bütündür.   Her ailenin kendine özgü özellikleri vardır. Aile ve bireylerine yardımcı olabilmek için sorunun sınırlarını genişletmek ve bireyin karşılıklı iletişim ve etkileşimde bulunduğu kontekse bakmak gerekmektedir.

            Bireyin dışından gelen dinamikleri görüp uygun bir biçimde değerlendirmeden yalnızca bireyin iç dinamiklerine bakmakla kişinin anlaşılması hemen  hemen imkansızdır. Çünkü birey biyo psiko sosyal bir varlıktır. Bireylerin davranışları ve birbirleri ile kurdukları ilişkilerde yüklendikleri işlevsellik her şeyden önce aile bağlamında anlaşılabilir. Her bir üyenin davranışı diğer aile üyelerini etkiler ve diğer aile üyeleri tarafından etkilenir.

            Aile terapisi bireysel görüşmelerden elde edilmeyen etkileşimşel bilgiyi sağlar. Etkili ve uzun değerlendirme ve terapi planı yapılmasına katkıda bulunur

            Daha önce de belirtildiği gibi aile bir sistemdir. Aile sistemini yöneten parçaları ve ilkeleri vardır. Aile sisteminde sistemi belirleyen en önemli öğe eşlerin ilişkisidir. Eşlerin evlilik ilişkisi sağlıklı yürüyorsa hem anne baba hem de çocuklar sağlıklı büyüme ve mutlu yaşama fırsatını elde eder.

            Sağlıklı işlevsel bir çift birbirlerine irade gücüyle bağlanır. Her durumda birbirlerinin yanında olmayı seçer ve bilinçli karar verirler. İyi ilişkinin temelinde koşulsuz sevgi yatar. Bu sanılanın tersine muğlak bir duygu değil bilinçli bir seçim ve karardır.

            Sağlıklı, işlevsel bir ilişki eşitliğe, kendi orijin halleriyle birbirleri ile ilişki kuran kendini bulmuş iki insanın eşitliğine dayanır. Her biri birbirlerine duydukları sevgi sayesinde büyürler. Manevi büyümenin temelinde sevgi yatar. İşlevsel bir evlilikte eşlerden her biri kendi davranışlarından ve kendi mutluluklarından sorumlu olduğunu eninde sonunda anlarlar ve bilirler.

            İşlevsel evliliklerden sağlıklı aileler doğar. Sağlıklı bir ailede aile bireyleri kendilerine güvenir. Aile içindeki değerini içinin derinliklerinde hisseder. Korkularını, kaygılarını , coşkusunu, sevincini üzüntüsünü uygun zamanda uygun bir biçimde rahatça dile getirir. Bu duygularını yönetir. Bireysel sınırlarının ve diğer aile üyelerinin sınırlarının farkındadır. Kendi kişisel sınırlarını korur, diğerlerinin sınırlarına saygı duyar.

            Kısacası aile terapisi,( aile tedavisi) psikopatolojik aile ilişkilerini ve etkileşimlerini yeniden yapılandırmayı böylece de tanımlanmış belirtisel davranışları ortadan kaldırmayı amaçlar

Shu. Güldane Kavgacı
Aile ve Çift Terapisti& Cinsel Terapist

 

 

 

 

 

Aile terapisi, aile terapisti, aile danışmanı, aile terapisi İstanbul

Evlilik danışmanı, çift terapisi, evlilik terapisi, evlilik terapisti, aile tedavisi ,Anadolu yakası evlilik danışmanı, çift terapisi, kadıköy çift terapisi, Kadıköy aile terapisti